Smog w Gdyni 5 marca 2018

Kolejny dzień niekorzystnych warunków pogodowych przyczynił się do fatalnej jakości powietrza w Gdyni. W Redłowie stężenie na zewnątrz przekracza 250µg/m³, w Orłowie i Centrum nie jest lepiej. 

Gdynia pod gęstą warstwą smogu – widok z Wielkiego Kacka. Orłowo i lasy Kępy Redłowskiej praktycznie niewidoczne za gęstą chmurą smogu.
Księżyc przebijający się przez smog
Chwilowe stężenie smogu na zewnątrz w Redłowie przekracza 250µg/m³
Gęsty smog widoczny z Redłowa w kierunku Kacka
Wysokie zapylenie w okolicach bulwaru – Aleja Piłsudskiego

Leave a Reply