Smog w Gdyni 21 stycznia 2018

21 stycznia wieczorem miałem okazję zmierzyć stężenie PM2.5 w kilku miejscach w Gdyni – sytuacja była fatalna – w wielu miejscach gołym okiem było widać kłęby gryzącego dymu.

  • Redłowo, ul Redłowska, parking Auchan  (20:55) – ok. 248 µg/m³,
  • Redłowo, ul Kopernika, koło Baltic Oasis (21:06) – ok. 96 µg/m³,
  • Centrum, Al. Piłsudskiego, Bulwar Nadmorski: (21:14) – ok. 123 µg/m³,
  • Centrum, Parking przy Urzędzie Miasta (21:18), ok. 121 µg/m³,
  • Orłowo, osiedle Nowe Orłowo (21:28) – ok. 247 µg/m³.
Parking przy Auchan w Redłowie, ogromne zadymienie widoczne w światłach latarni.
Wskazania pyłomierza w Gdynie Redłowie, PM2.5 AQI 298 (248µg/m³)
Wyraźnie widoczne obłoki dymu nad budynkami PPNT
Wskazania w Redłowie, Parking przy dawnym klubie Baltic Oasis
Widoczne zapylenie rozświetlone przez latarnie na Bulwarze Nadmorskim
Przykładowe wskazania miernika na Bulwarze Nadmorskim (PM2.5 123 µg/m³)
Wskazania PM2.5 przy Urzędzie Miasta Gdyni – 121µg/m³
Chmury dymu przy osiedlu Nowe Orłowo w Gdyni
Pomiar stężenia pyłów w Nowym Orłowie – 247 µg/m³

Leave a Reply